Certyfikowane urządzenia dla stref zagrożonych wybuchem

Certyfikowane urządzenia dla stref zagrożonych wybuchem

Te miejsca w zakładach pracy, które są oznaczone jako strefy zagrożone wybuchem wymagają wyjątkowej ostrożności. Odnosi się to zarówno do przestrzegania zasad bezpieczeństwa jak i do odpowiedniego wyposażenia takich miejsc w sprzęt, który nie będzie stwarzał żadnego zagrożenia. Żeby mieć pewność, co do tego, czy dane urządzenia nadają się do stref zagrożenia wybuchem, stworzono dyrektywę ATEX będącą aktem prawnym Unii Europejskiej, który definiuje jakie są zasadnicze wymagania, jakie musi spełnić każdy produkt, który ma być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem.

Urządzenia dedykowane do stref zagrożonych wybuchem

Tego rodzaju urządzenia mogą być bardzo zróżnicowane, jednakże aby mogły zostać dopuszczone do użytku muszą przejść specjalną procedurę, podczas której oceniane jest, czy produkt jest zgodny z dyrektywą. Takiej oceny dokonują jednostki notyfikowane i certyfikujące ATEX, których dostępnych jest co najmniej kilka. Urządzenia dedykowane do wykorzystania w strefach zagrożonych wybuchem mogą mieć różną funkcje i różne zastosowanie. To mogą być szafy sterownicze w specjalny sposób wzmocnione, obudowy, dzięki którym możliwe jest utrzymanie odpowiedniej temperatury powierzchni urządzenia, ale też złączki i specjalna aparatura, a także oświetlenie i sygnalizacja świetlna, skrzynki łączeniowe lub też systemy kontroli uziemienia.

Każde urządzenie powinno posiadać oznaczenie jednostki, w której było certyfikowane oraz symbol wykonania przeciwwybuchowego. Dodatkowo powinno zostać zaklasyfikowane do grupy wybuchowości, określonej kategorii urządzeń oraz tego, jaki rodzaj ochrony przeciwwybuchowej posiada. W oznaczeniach może też znaleźć się podgrupa wybuchowości, określenie klasy temperatur oraz poziom zabezpieczenia urządzenia. Urządzenia ATEX znajdują sie w ofercie firmy Radiolex https://radiolex.pl/produkty/rsa-atex-ip-66-obudowa-do-strefy-zagrozonej-wybuchem/ z Gdańska.

ATEX strefy zagrożone wybuchem a IECEx

Oprócz dyrektywy ATEX, która jest kierowana przez prawo Unii Europejskiej istnieje również międzynarodowy program Komisji Elektrotechnicznej, co do certyfikacji norm odnoszących się do urządzeń dedykowanych do pracy w strefie zagrożenia wybuchem IECEx. Główne różnice pomiędzy tymi normami jest to, że ATEX jest kierowany prawnymi dyrektywami, a IECEx jest dobrowolny. Obie te sposoby certyfikacji zwracają jednak uwagę na podobne kwestie. Na samym początku ATEX obowiązywał jedynie na terenie Unii Europejskiej, obecnie tak samo jak IECEx jest akceptowalny globalnie. Jednakże, oba te sposoby certyfikacji mają jeden cel – kontrolowanie urządzeń, które są tworzone z myślą o użytkowaniu ich w strefach zagrożonych wybuchem.

 

Admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!